“Bij elkaar komen is een begin, bij elkaar blijven een vooruitgang, met elkaar samenwerken een succes”

Team(her)ontwikkeling

Het team(her)ontwikkelingsprogramma wordt op maat samengesteld en is erop gericht om de communicatie en de samenwerking binnen jouw team te verbeteren. Hierbij gaan we op een actieve manier aan de slag en staat zowel het individu als het team centraal. Dit programma is effectief voor startende teams, maar ook voor teams die al enige tijd met elkaar samenwerken.

Want…, het doel is immers dat jouw team effectief verbetert zodat je van verbinden naar resultaat komt. Aan het eind van het team(her)ontwikkelingsprogramma gaan jullie, als team, met een praktisch uitvoerbaar plan de deur uit. Dit plan is direct in te zetten en uit te voeren in jullie werksituatie. Praktisch, concreet en met oog voor het individu en het team, daar gaan we voor!

De focus ligt op de interactie en de samenwerking tussen de teamleden en hierbij staat kwaliteit centraal. Vragen en onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere team(her)vorming, veranderingen en patronen, (praktisch) inzicht geven in processen, resultaten, kwaliteit, reflectie en evaluatie. Leidinggeven en verantwoordelijkheid nemen gaat immers makkelijker als dit gebeurt vanuit begrip en samenwerking. 

Interesse in team(her)ontwikkeling? Stuur me een bericht!